Servis bŕzd

Brzdy sú na vozidle to najdôležitejšie!

 

Plne si túto skutočnosť v našej spoločnosti uvedomujeme a preto sa brzdovým systémom venujeme naplno a podrobne. So slabým motorom budete nanajvýš posledný ale so slabými brzdami môžete byť mŕtvy. V praxi sa často stretávame so zanedbanými brzdovými systémami čo nie je vždy zapríčinené len prístupom majiteľa vozidla. V niektorých autoservisoch totiž nie sú dostatočne na kvalitnú prácu na brzdových systémoch vybavení. Ani najpodrobnejšia vizuálna kontrola bŕzd totiž u dnešných moderných brzdových systémov nestačí. Pokiaľ nie je autoservis vybavený modernou brzdovou testovacou linkou a testerom elektronických častí brzdových systémov (ABS, ESP, VSC, ...) nedokáže posúdiť také parametre ako reakčný čas a účinnosť jednotlivých častí, stav elektronických častí (snímače, kabeláže, G-senzory, ...) a hlavne súlad celého systému.

 

Servis bŕzdAj vynikajúco vyzerajúce brzdy (pri vizuálnej kontrole) môžu spôsobovať slabú účinnosť, neudržanie správneho smeru počas brzdenia, alebo dokonca aj nekontrolovaný šmyk vozidla. Moderné brzdové diagnostické linky pri testovaní berú do úvahy aj pôsobenie nepriamych konštrukčných prvkov vozidla meraním napríklad pasívneho odporu, ovality, stavu a účinnosti zavesenia kolies, smerovej odchýlky prednej a zadnej nápravy, rozloženia váhy a vplyv ťažiska vozidla, ... V našej spoločnosti používame na podrobnú analýzu celého brzdového systému diagnostickú linku NUSSBAUM v kombinácii s 3D geometriou HUNTER.

 

Údržba a prevencia sú dôležité

 

Servis bŕzdNečakajte kým Vaše brzdy budú vydávať divné zvuky, alebo vibrovať volantom či brzdovým pedálom. V takom prípade je zväčša už brzdový systém z časti alebo úplne nefunkčný. Pevný interval výmeny brzdových častí neexistuje. Tento údaj nenájdete v žiadnom návode a ani výrobcovia vozidiel ich neudávajú. Je závislý na jazdných podmienkách, teda nie je určený najazdenými kilometrami ani dobou. Len odborný servis dokáže určiť nutnosť výmeny alebo udržby jednotlivých častí brzdového systému. Prevencia, teda pravidelné kontroly a údržba je dôležitá a môže predĺžiť obdobie dobrej kondície Vášho brzdového systému, čo Vám môže značne ušetriť nemalé investície do budúcich opráv. Napríklad nesprávne pracujúci brzdový strmeň spôsobuje nerovnomerné opotrebenie brzdových dosiek, ktoré je potom potrebné častejšie meniť, to isté platí o kotúčoch, a t.ď. Uvedomte si, že brzdový systém je nechránenou časťou vozidla, na ktorú vplývajú všetky poveternostné a iné cestné vplyvy (sneh, voda, mráz, soli, vysoká Servis bŕzdteplota, cestné asfaltové nástreky, kamienky, ...), ale od ktorej sa vyžaduje 100% správna činnosť za každého počasia a situácie. Je preto potrebné tejto časti vozidla venovať samostatnú pozornosť. Našim zákazníkom odporúčame kontrolu bŕz každých 15.000km alebo raz za rok – kedy sa robí malá kontrola bŕzd a každých 30.000km alebo každé dva roky podľa toho čo ubehne skôr sa robí veľká kontrola bŕzd, kde sa pri tejto kontrole okrem bežných kontrolných činností robí aj rozhýbanie mechanizmov bŕzd a výmena brzdovej kvapaliny.

 

Podrobná kontrola brzdového systému

 

Servis bŕzdAko vyzerá podrobná kontrola brzdového systému? Vozidlo prejde vstupnou kontrolou na diagnostickej linke NUSSBAUM aby sme mali informácie o úvodnom stave bŕzd a podvozku. Vozidlo sa zdvihne na zdviháku, demontujú sa kolesá. „Otvoria“ sa brzdové strmene aby bolo možné vybrať brzdové dosky. Ak je vozidlo vybavené bubnami (napríklad na zadnej náprave) demontujeme bubny. Zmerame hrúbky brzdových platničiek / bakní i kotúčov a porovnáme ich s minimálnymi rozmermi stanovenými výrobcom. Ak je kotúč tenší ako tento rozmer je riziko, že praskne, čo môže mať za následok neočakavané zablokovanie kolesa. Vizuálne skontrolujeme stav dosiek / bakní a kotúčov (nerovnomerné opotrebenie, nadmerné opotrebenie, prehriatie, sfarbenie, koróziu, trhliny, mikrotrhliny, poškodenia povrchu, ...). Servis bŕzdPodľa potreby navrhneme zákazníkovi výmenu opotrebených kotúčov a dosiek / bakní. Všetky pohyblivé a pasívne časti brzdového systému sú vyčistené od korózie a nečistôt, v prípade potreby ich vybrúsime, alebo opieskujeme vysokotlakou pieskovačkou, skontrolujeme ich správnu činnosť. Skontrolujeme tesniace manžety na brzdových válcoch, stav piestov na strmeňoch. V prípade poškodenia alebo úniku kvapaliny navrhneme zákazníkovi výmenu manžiet. Piesty na strmeňoch rozhýbeme aby mali ľahký výsuv. Ak je poškodenie strmeňa výrazné ponúkneme zákazníkovi repas brzdového strmeňa. Skontrolume všetky upevňovacie a zaisťovacie pružinky a perá, krycie plechy, vodiace kolíky, odvzdušňovacie skrutky, náboj. Brzdové mechanizmy naspäť poskladáme, všetky aktívne prvky (dosky, kotúče, bakne, ...) odmastíme špecialným prípravkom na brzdy. Servis bŕzdSkontrolujeme hadičky a potrubie brzdového systému. Vymeníme a opakovane odvzdušníme brzdovú kvapalinu. Skontrolujeme správnu činnosť brzdových válcov. Pomocou diagnostického prístroja otestujeme stav elektrických prvkov brzdového systému (snímače, čidlá, káble, spínače, prvky ABS, VSC ...). Na záver znovu necháme prejsť vozidlo brzdovou diagnostickou linkou NUSSBAUM aby sme videli či je všetko v poriadku a ako sa zlepšili jednotlivé parametre brzdového systému.

 

Brzdy sú na vozidle to najdôležitejšie!